ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
ให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญและตระหนักการใช้ภาษาไทย  โดยมีกิจกรรม
  • ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
  • เขียนตามคำบอก
  • คัดลายมือ
  • แฟนพันธ์ุแท้ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,11:46   อ่าน 2663 ครั้ง