ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโครงการนำร่อง  วันที่ 22  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558  ณ  ห้องศูนย์สื่อ 
โรงเรียนสิงหวิทยาคม
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,10:55   อ่าน 1050 ครั้ง