ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรม Google App For Ecucation
อบรมโปรแกรม Google App For  Ecucation  เพื่่อพัฒนาการศึกษาไทยด้าน ICT
ให้แก่คณะครู โรงเรียนสิงหวิทยาคม  ระหว่างวันที่ 18-20  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558  
ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสิงหวิทยาคม
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,10:50   อ่าน 483 ครั้ง