ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนสิงหวิทยาคม  จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้โทษ วันที่ 26  เดือนมิถุนายน พ.ศ.  2558  มีกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน  ให้ความรู้ด้านเพศสัมพันธ์และยาเสพติด  กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ป้องกันยาเสพติด
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2558,14:57   อ่าน 1638 ครั้ง