ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายพุทธบุตร-ธรรมะธิดา
โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  4  ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่ 22-24  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2558  ณ  วัดปราสาทพรวนาราม  ตำบลบ้านสิงห์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2558,13:49   อ่าน 745 ครั้ง