ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายธนาภพ โคตรสมบัติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2015
ปรับปรุง 24/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 458675
Page Views 516474
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
แบบทดสอบกลางภาคเรียน  รายวิชา ตัดต่อวีดีโอ  รหัสวิชา ง30222  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
บทเรียนออนไลน์  รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รหัสวิชา ง21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายวิชาของครูนารินทร์


รายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558
 รายวิชา การออกแบบเว็บไซด์แบบทดสอบปลายภาคเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
 รายวิชา การงานอาชีพฯ รหัสวิชา ง21101บทเรียน รหัสวิชา ง21101
แบบทดสอบกลางภาคเรียน 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน 
สอบแก้ตัวปลายภาคเรียน** 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายวิชา การงานอาชีพแลเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง21102
 บทเรียน รหัสวิชาง21102 
ใบงาน โปรแกรม Microsoft word
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายวิชา ออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น
รหัสวิชา ง30222
บทเรียนออกแบบเว็บเพจฯ 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน 
แบบทดสอบสอบปลายภาคเรียน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายวิชา ออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รหัสวิชา ง20222
บทเรียนออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบทดสอบกลางเรียน
แบบทดสอบปลายภาคเรียน 2/2558
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายวิชา Google Sketchup
รหัสวิชา ง30228
ครูศุภชัย สมใจ
**แบบทดสอบกลางภาคเรียน
แบบทดสอบปลายภาคเรียน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูศุภชัย  สมใจ