ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายธนาภพ โคตรสมบัติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2015
ปรับปรุง 13/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 441533
Page Views 494319
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม  ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  16  มีนาคม  พ.ศ.  2521 เป็นโรงเรียนรัฐบาล  สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ชื่อว่า โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม อักษรย่อว่า ม.บ.ว.เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตร  พ.ศ. 2521  มีนักเรียน  จำนวน  718 คน และเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา 2535 เป็นโรงเรียนมัธยมระดับตำบล ตั้งอยู่ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  ถนน ร.พ.ช.วังไห - โคกขมิ้น มีเนื้อที่ 40 ไร่ 176  ตารางวา

                ในปีงบประมาณ  2526  โรงเรียนได้เข้าโครงการ  ม.พ.ช. 2  รุ่น 1  (โรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน)  ซึ่งโครงการนี้กำหนดหน้าที่ให้โรงเรียน  3  ประการ  คือ

1. สอนและอบรมนักเรียน

2. ให้ความรู้ประชาชน

3. บริการชุมชน

ในปีงบประมาณ  2532  โรงเรียนได้เข้าโครงการ  ค.อมต.สศ.  (โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กรมสามัญศึกษา )  โครงการนี้มีผลให้นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2532  ได้รับการยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา  และได้รับสิทธิในการยืมหนังสือเรียน  พร้อมได้รับความอนุเคราะห์ด้านอื่นๆ  จำนวนมาก

ปี  พ.ศ.  2535  โรงเรียนได้รับอนุมัติ  ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปี  พ.ศ.  2537  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสาขาโรงเรียน  ที่บ้านโคกสว่าง  โดยสภาตำบลโคกขมิ้น  ได้มอบอาคารและที่ดินให้  และทำพิธีมอบเมื่อวันที่  23  มิถุนายน  พ.ศ.  2537  โดย  นายสุเมธ  กัปโก  ผอ.สศจ.  เป็นประธานพิธีรับมอบ  ซึ่งปัจจุบันคือโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม


                          ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

      1.  นายสุพล  ทองดี                         ปี  พ.ศ.  2521  ถึง  2528

2.  นายอดุลย์  ศรีแสงรัตน์               ปี  พ.ศ.  2528  ถึง  2532

3.  นายโสภัณ  สูยะศรี                     ปี  พ.ศ.  2532  ถึง  2540

4.  นายสกล  ไชยธิสาร                    ปี  พ.ศ.  2540  ถึง  2544

5.  นายครรชิต  ฤทธิมนตรี                ปี  พ.ศ.  2545  ถึง   2548

6.  นายวีระพร   จำปาอ่อน                ปี  พ.ศ.  2549  -  ปัจจุบัน